آدمک

قرار ما سر این بود: شعر ننویسیم...

آغوشت...

جرقه‌ها          جرقه‌‌ها                    جرقه‌ها نگاه من            نگاه من                       نگاه من چشم‌هایم را که می‌بندم چه آتش‌بازی‌ای به راه می‌افتد                                          در آغوشت                                                         در آغوشت                                                                         ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 46 بازدید
آبان 96
1 پست
بهمن 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
8 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
10 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
10 پست
بهمن 81
6 پست